Lightlab och Vattenfall avslutar samarbete

december 29, 2010
Vattenfall fokuserar på kärnversamhet

Forsknings- och utvecklingsföretaget Lightlab och Vattenfall tecknade den 14 juni 2010 ett avtal i syfte att gemensamt bidra med resurser avseende utveckling av nästa generations miljölampa. Nu avslutas samarbetet.

 

Vattenfall genomgår i nuläget en omfattande omorganisation med syfte att fokusera på företagets kärnverksamheter och minska kostnaderna. Till följd av detta hamnar samarbetet med Lightlab runt belysningsteknologi utanför kärnverksamheten och därför avslutas samarbetet.

– Vi har fått värdefull marknadsinformation av Vattenfall under den gångna perioden. Utvecklingen av vår belysningsteknik fortgår med oförminskad takt, säger Jan-Erik Lennefalk, vd för Lightlab. 

Leave a Reply