Många vindkraftmotioner i riksdagen

november 6, 2010
"Positivt med sådant intresse"

Det har lämnats in 34 motioner om vindkraft under riksdagens allmänna motionstid. Motionerna ska nu behandlas i olika riksdagsutskott.

Motionerna handlar bland annat om ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, småskalig vindkraft, havsbaserad vindkraft, enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, lokala satsningar på vindkraft, kommunal fastighetsskatt, uttagsskatt för vindkraftkooperativ, Vattenfalls roll samt känsliga kulturmiljöer och buller.

– Det är positivt och viktigt att så många riksdagsledamöter är intresserade av vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi, i en kommentar.

Leave a Reply