Massajer i Tanzania testar svenska solcellsladdare

december 3, 2010
HiNation utför test i Afrika

HiNation AB har beviljats medel från Tillväxtverkets program DemoMiljö för att testa en liten bärbar, kompakt mobilladdare och lampa som drivs till 100 procent av solenergi. Företaget har under hösten varit i Tanzania för att testa produkten hos massajer, skolor och hälsokliniker som saknar tillgång till el.

– I Tanzania har enbart 3 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till el. Att ladda sin mobiltelefon kan kosta 5 kronor, och då behöver du kanske först gå flera mil till närmsta laddningsplats. Det innebär att laddning av mobiltelefonen idag är en tung utgiftspost i många familjers budget, säger Linda Krondahl, vd på HiNation.

I Afrika finns det idag över 500 miljoner mobiltelefonanvändare, varav majoriteten saknar tillgång till el i hemmet. HiNations laddare ska kunna ge 20 timmar ljus eller minst 3 mobilladdningar från 10 timmar sol. För användare i tillväxtländer betyder HiLight minskade kostnader för fotogen och mobilladdning, samtidigt som det skapar goda möjligheter till en extrainkomst genom laddning av mobiltelefoner till omgivningen.

Svårigheten ligger i att kunna erbjuda en produkt med hög produktionskostnad till användare med låg köpstyrka. Syftet med förstudien var därför samtidigt att identifiera hur man kan överbrygga problemet genom lokala samarbeten, microfinansiering eller uthyrningsmodeller. Som ett resultat av resan diskuterar HiNation nu med ett antal lokala partner hur ett storskaligt samarbete skulle kunna utformas.

Leave a Reply