Medvetet höga elpriser?

november 6, 2010

Höga elpriserI mitten av december 2009 kulminerade de redan höga elpriserna i en topp som fick det svenska folket att släcka sina energislukande lampor till förmån för mer klimatneutrala alternativ. Under några timmar så klättrade det rörliga elpriset över 14 kronor, något som kan jämföras med höstens snittpris som legat på 40 öre per kilowattimme.
Elbolagens förklaring till det höga elpriset var den extrema kyla som rådde i kombination med att flertalet kärnkraftverksreaktorer stod stilla på grund av underhåll. De höga elpriserna har resulterat i att konspirationsteorier växt fram huruvida elbolagen medvetet stoppat reaktorerna under den köldslagna perioden för att kunna tjäna mer pengar på de högre elpriserna.

Frågar man elbolagen så hävdar de bestämt att stoppen var både oplanerade och omedvetna. Men faktum är att det inte verkar finnas någon som säkert vet varför driftstoppen som orsakade de skenande elpriserna uppstod, och även om elbolagen svär sig oskyldiga så är det elkonsumenten med rörligt elpris som får lida.

Enligt forskare så får vi i framtiden vänja oss vid större prisrörlighet på el som ett resultat av utbyggnaden av vindkraft. Medför grön el automatiskt högre kostnader för elkonsumenten? Sträng kyla ökar konsumtionen av el vilket i sin tur leder till högre elpris, det är en logisk utveckling. De enkla principerna för utbud och efterfrågan talar sitt tydliga språk när man tittar på hur elbolagen bestämmer sina priser. Något man dock måste fråga sig är elbolagens egentliga ansvar för kärnkraftverkens driftstopp. Grön el skall inte behöva agera syndabock till förmån för giriga elbolag med kapitalistiska vinstmål.

Relaterat:

  1. Högt elpris självförvållat?
  2. Fel att stoppa extremt elpris
  3. Goda råd när du jämför elbolagens elpris

Leave a Reply