Minskad vinst för Opcon

februari 25, 2011
Siktar på Hongkong-lån

Opcon redovisar ett resultat efter skatt på 0,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010, (9,1). Resultatet per aktie blev -0:04 kronor (0:27).

Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -4,0 miljoner kronor (16,6).

Nettoomsättningen uppgick till 157 miljoner kronor (234).

För helåret blev resultatet efter skatt 8,0 miljoner kronor (12,4) med en
nettoomsättning på 613 miljoner (683).

För att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid har Opcon träffat en avsiktsförklaring med August Capital, baserat i Hong Kong, om att emittera en rad riktade konvertibellån om sammanlagt upp till 40 miljoner dollar under en period av 3 år.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Leave a Reply