Minskat antal dödsolyckor inom bygg

mars 19, 2012


Dödsolyckorna fortsätter att minska inom den svenska byggindustrin. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket. Det inträffar dessvärre fortfarande dödsfall och medarbetare drabbas av arbetsskador och långtidssjukskrivningar.
– Det finns ett angeläget behov av att diskutera och utveckla fler förebyggande och arbetsmiljöfrämjande åtgärder, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Leave a Reply