NCC får pris för energiberäkningar

mars 18, 2011
Tog hem två av tre pris

NCC har tagit emot två av tre möjliga pris för bästa beräkning av förväntad energianvändning i ett nytt flerfamiljshus. Priset delades ut av generaldirektör Tomas Kåberger vid Energimyndighetens konferens Energiutblick i Göteborg.

För första gången har arton aktörer i byggbranschen; entreprenörer, konsulter och forskare, tävlat i energiberäkning.

NCC:s pristagare är Kajsa Flodberg och Christopher Irminger Street på NCC Teknik i Malmö.

Motiveringen lyder: Med mycket god överensstämmelse mellan beräkning och uppmätt energianvändning genom professionell värdering av indata och med pedagogisk redovisning.

Tävlingen utfördes i två steg. Först gjorde deltagarna en energiberäkning för ett befintligt flerbostadshus enbart från projekteringsunderlaget. I nästa steg fick de ett antal uppmätta värden för att beräkna energibehovet ännu en gång. Därefter <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfördes resultaten med verkligheten och NCC:s beräkningar kom alltså närmast den verkliga förbrukningen.

– Tävlingsresultaten visar att det verkar bero mer på vem som beräknar än på själva programvaran. Därför kan en gemensam redovisningsmodell och terminologi behövas så resultat tolkas och förmedlas på ett säkert och enhetligt sätt och ger kunden enhetliga svar på hur mycket energi som går åt i huset. Och byggherren kan lättare följa upp sina krav, säger Per Levin, projektledare i Sveby som anordnade tävlingen.

Leave a Reply