Nexans installerar i Nordsjön

januari 4, 2011
Nyckelfärdig leverans till EstLink2

Nexans tar hem ett kontrakt på 180 miljoner euro i EstLink 2-projektet för nyckelfärdig leverans av en undervattenskabel mellan Finland och Estland.

Nexans har fått ett kontrakt värt 180 miljoner euro från Fingrid Oyj och Elering OÜ, elnätsleverantörerna i Finland respektive Estland, för att bygga en andra DC-kraftledning under namnet EstLink 2, mellan de båda länderna.

EstLink 2 och dess DC-ledning ska ge regionen en tvåvägs överföringskapacitet på ytterligare 650 MW mellan Finland och Estland. Det blir en av de viktigaste förstärkningarna av elförsörjningsnätet, efter önskemål från kraftnätsoperatörerna i Östersjöområdet. Tillsammans med EstLink 1-ledningen och dess 350 MW kommer den totala elöverföringskapaciteten mellan Finland och Estland att uppgå till 1 000 MW. 

EU-kommissionen betraktar också EstLink 2 som en mycket viktig förbättring av marknadsutvecklingen och elförsörjningen i regionen och bidrar därför med en investeringssubvention på 100 miljoner euro för projektet.

Nexans ska konstruera, tillverka och installera den nya 145 km långa DC-undervattenskabeln mellan Finland och Estland, samt en 12 kilometer lång sektion markförlagd kabel i Estland. Kontraktet för denna nyckelfärdiga leverans omfattar byggarbeten och skyddad förläggning av undervattenskablarna, genom att de grävs ned i sjöbotten.

Undervattenskabeln ska tillverkas i Nexans specialanläggning i norska Halden och ska installeras med Nexans eget kabelförläggningsfartyg, C/S Nexans Skagerrak. Kabeln är av IRC-typ (Integrated Return Conductor) vilket innebär att det bara krävs en enda kabel för att skapa denna DC-länk på 450 kV. Projektet ska vara klart för systemprovning i september 2013.

Leave a Reply