NIBE förvärvar Lund & Sørensen

november 15, 2010
Verksamheten drivs vidare som idag

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det danska elementföretaget Lund & Sørensen A/S. Företaget kommer att ingå i affärsområdet  NIBE Element.

Lund & Sörensen startades 1989 och är organisatoriskt uppdelat i två enheter. Företaget har dels en industriverksamhet som omfattar produkter för mätning, styrning och uppvärmning med sin kundbas i Norden dels en enhet som är underleverantör av produkter till vindkraftsindustrin, med i princip alla tillverkare av vindkraftverk i världen som sin kundbas.

Lund & Sørensen har 35 anställda och dotterbolag i Sverige och Kina.

Företagets industriverksamhet kommer att drivas vidare precis som idag och dessutom kommer ledningen för NIBE Wind Components att flytta från Esbjerg till Lund & Sørensen i Vejle.

Bolagets verkställande direktör Carsten Nygaard Lund fortsätter att leda företaget precis som tidigare.

Leave a Reply