NLAB Solar får finansiering av Energimyndigheten

december 22, 2010
Ska bygga fabrik i Stockholm

NLAB Solar får ytterligare 3,8 miljoner kronor i finansiering från statens Energimyndighet. Finansieringen från Energimyndigheten kommer användas för att bygga Sveriges första pilotfarbrik för tillverkning av tredje generationens solceller, färgsensisterade solceller.

Målsättningen med finansieringen av NLAB Solar är att etablera tillverkning av färgsensiterade solceller i Sverige för världsmarknaden. Satsningen på NLAB Solar från Energimyndigheten är ett steg mot integrering av energialstrande fasader och därmed ett steg mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.

– Jag är stolt över att vi nu kraftsamlar tillsammans med statens Energimyndighet. Det krävs en koordinerad satsning på tredje generationens solceller i Sverige och Norden. För att vi ska lyckas krävs det ett samarbete mellan staten, den främsta akademiska forskningen och näringslivet, vilket vi nu skapat för NLAB Solar, säger Giovanni Fili, vd för NLAB Solar

NLAB Solar kommer att använda investeringen till att bygga en av världens första fabriker för tredje generationens solceller i Stockholm i samarbete med den Europeiska kommissionens program Life+ och den industriella partnern Fasadglas Bäcklin.

Leave a Reply