Nordic LNG skriver fraktavtal Anthony Veder

mars 4, 2011
Ska frakta LNG från Risavika

I mars 2011 börjar Nordic LNG frakta LNG med fartyg från produktionsanläggningen i Risavika utanför Stavanger till kunder i Sverige och Norge. Nordic LNG har skrivit ett avtal med Holländska redaren Anthony Veder för fartygstransport av LNG.

– Vi har nu säkrad både en kortsiktig och långsiktig fartygslösning, en viktig del i leveranskedjan, säger Peter Blomberg, vd för Nordic LNG. Under de närmaste två åren kommer Anthony Veder använda LNG fartyget Coral Methane, för transporter av LNG ut från fabriken i Risavika utanför Stavanger.

Coral Methane är ett modernt fartyg som har möjlighet att använda LNG som drivmedel för sina motorer. Hon kommer användas för transporter, bland annat till Nynäshamn, fram till att ett nytt fartyg är färdigställt. Anthony Veder har fått i uppdrag av Nordic LNG att bygga ett nytt fartyg för frakt av LNG. Det nya fartyget kommer byggas på Meyer varvet i norra Tyskland och är specialdesignat för att passa Nordic LNG:s småskaliga LNG-koncept. Fartyget, som skall levereras i slutet av 2012, kommer bli 156 meter långt och 22,7 meter brett och kommer använda LNG som bränsle för minsta möjliga miljöpåverkan.

Nordic LNG kommer i och med befraktningssamarbetet med Anthony Veder ha ett flexibelt transportsystem med möjlighet till leveranser av LNG till både stora som små kunder i Europa. Så här långt har Nordic LNG säkrat avtal motsvarande mer än halva produktionskapaciteten för Skangass LNG fabrik.

Leave a Reply
Nordic LNG skriver fraktavtal Anthony Veder

mars 4, 2011
Ska frakta LNG från Risavika

I mars 2011 börjar Nordic LNG frakta LNG med fartyg från produktionsanläggningen i Risavika utanför Stavanger till kunder i Sverige och Norge. Nordic LNG har skrivit ett avtal med Holländska redaren Anthony Veder för fartygstransport av LNG.

– Vi har nu säkrad både en kortsiktig och långsiktig fartygslösning, en viktig del i leveranskedjan, säger Peter Blomberg, vd för Nordic LNG. Under de närmaste två åren kommer Anthony Veder använda LNG fartyget Coral Methane, för transporter av LNG ut från fabriken i Risavika utanför Stavanger.

Coral Methane är ett modernt fartyg som har möjlighet att använda LNG som drivmedel för sina motorer. Hon kommer användas för transporter, bland annat till Nynäshamn, fram till att ett nytt fartyg är färdigställt. Anthony Veder har fått i uppdrag av Nordic LNG att bygga ett nytt fartyg för frakt av LNG. Det nya fartyget kommer byggas på Meyer varvet i norra Tyskland och är specialdesignat för att passa Nordic LNG:s småskaliga LNG-koncept. Fartyget, som skall levereras i slutet av 2012, kommer bli 156 meter långt och 22,7 meter brett och kommer använda LNG som bränsle för minsta möjliga miljöpåverkan.

Nordic LNG kommer i och med befraktningssamarbetet med Anthony Veder ha ett flexibelt transportsystem med möjlighet till leveranser av LNG till både stora som små kunder i Europa. Så här långt har Nordic LNG säkrat avtal motsvarande mer än halva produktionskapaciteten för Skangass LNG fabrik.

Leave a Reply