Nu ska vindkraft och rennäring kunna samarbeta

december 16, 2010
Svensk Vindenergi och Samernas Riksförbuns avslutar VindRen

Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund avslutar nu projekt VindRen med riktlinjer för hur vindkraft och rennäring ska kunna samverka under byggnation och drift av vindkraftverk.

 

Under VindRens tredje och sista seminarium 16-17 december på stadshotellet i Luleå presenterades de sista riktlinjerna i projektet. Dessa beskriver vad vindkraftprojektörer och samebyar bör tänka på under byggnation och drift av vindkraftverk för att möjliggöra samverkan.

 

Dessutom berättade inbjudna forskare om deras studier och resultat kring hur vindkraft faktiskt påverkar rennäring och renar. Detta är idag ett tämligen outforskat område.

 

– Det har varit lärorikt att tillsammans med Svensk Vindenergi utarbeta umgängesregler mellan rennäringen och vindkraftsnäringen. Nu återstår att i verkligheten testa våra nya färdigheter, säger Anders Blom, förbundsdirektör på Svenska Samernas Riksförbund.

 

– Jag tror och hoppas att de riktlinjer som projektet arbetat fram kommer till användning och att det möjliggör att vindkraft och rennäring kan samverka, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Leave a Reply