Ny energistrategi i Danmark

februari 25, 2011
Ska vara oberoende av fossil energi 2050

Den danska regeringen lägger nu fram ett förslag på en ny energistrategi för landet. ”Energistrategi 2050” beskriver hur Danmark fram till 2050 ska vara oberoende av fossila bränslen, skriver Nytt från Öresund.

Enligt strategin ska 33 procent av landets energiförbrukning komma från biomassa, biogas och vindkraft redan 2020. Vindkraften ska då vara kraftigt utbyggd både till havs och på land. I strategin sägs att målet är att 42 procent av energianvändningen ska täckas av vindkraft 2020. I dag ligger den siffran på 20 procent.

2020 ska 60 procent av den totala elförbrukningen täckas av förnybar energi.

Från nästa år vill den danska regeringen förbjuda installationer av gas- och oljepannor i nya byggnader och från och med 2017 vill man förbjuda att oljepannor installeras i befintliga byggnader.

Leave a Reply