Nya lagerproblem på O3

december 6, 2010
Elproduktionen avbröts

Under helgen beslöt driftledningen vid Oskarshamn 3 att avbryta elproduktionen. Detta efter misstanke om nya problem med turbinlagren.

Oskarshamn 3 återupptog driften i torsdags kväll efter en tids stillestånd på grund av problem med de turbinlager som den 72 meter långa och 1 100 ton tunga turbinrotorn vilar på. Under det första produktionsdygnet har ett antal avvikande mätvärden i turbinutrustningen registrerats, dock inte från det turbinlager som tidigare vållat problem. Denna gång noterades istället avvikande lagertemperaturer från det lager som sitter mellan den tredje lågtrycksturbinen och generatorn.

Baserat på den signalbilden beslöt driftledningen att av försiktighetsskäl avbryta driften för att minimera risken för skador på turbinrotorn. Turbinleverantören har uppmanats att snarast möjligt komma på plats för att återigen inspektera utrustningen och vidta de åtgärder som krävs.

Innan inspektionerna har slutförts i början av veckan kan inga slutsatser dras av de eventuella skadornas omfattning.

Leave a Reply