Oförändrat antal elavbrott

april 3, 2012

Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit. Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens granskning av leveranssäkerheten i Sverige 2005-2010. Rapporten visar även vilka elnätsföretag som hade flest och längst elavbrott 2010.

Leave a Reply