Ökad vinst för Statkraft

november 11, 2010
Rörelseresultatet upp under tredje kvartalet

Högre kraftpriser på spotmarknaderna, i kombination med en lägre produktion, gav Statkraft ett underliggande rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 1 745 miljoner norska kronor under tredje kvartalet. Detta innebär en ökning från 1 444 miljoner norska kronor jämfört med samma period i fjol. Det underliggande resultatet efter skatt slutade på 469 miljoner norska kronor, vilket motsvarar en nedgång från 600 miljoner norska kronor i fjol.

Totalt för årets nio första månader landade underliggande EBITDA på 9 629 miljoner norska kronor, jämfört med 8 098 miljoner under motsvarande period 2009. Underliggande resultat före skatt låg på 4 940 miljoner norska kronor jämfört med 4 415 miljoner för samma tidpunkt i fjol.

Statkrafts rörelseintäkter låg på 20 314 miljoner norska kronor brutto (17 518 miljoner) under årets nio första månader. Enligt Statkraft är det redovisade bokslutet färgat av orealiserade värdeförändringar och engångsposter, och det bokförda resultatet låg på 6 759 miljoner norska kronor (5938 miljoner) efter skatt.

– Kvartalsresultatet är som förväntat för den här tiden på året och styrs i huvudsak av säsongsmässiga variationer. Resultatet hittills under 2010 återspeglar dock en god energidisponering under året. Statkraft hade en hög produktion i vintras till följd av kall väderlek och höga elpriser men därefter har vi valt att spara lite på vattnet i magasinen, säger Christian Rynning-Tønnesen, koncernchef på Statkraft.

Vattenkraftproduktionen låg på samma nivå som under tredje kvartalet i fjol medan gaskraftproduktionen var betydligt lägre. Under årets nio första månader producerade Statkraft totalt 39,6 TWh, det vill säga motsvarande fjolårets produktion på 39,1 TWh. Under fjärde kvartalet räknar man med en förhållandevis lägre vattenkraftproduktion jämfört med samma period i fjol, på grund av magasinsnivåer under det normala.

Leave a Reply