Opcon levererar till holländsk förbränningsanläggning

december 9, 2010
Ska återvinna spillvärme

Opcon Bioenergy har fått order på en anläggning för återvinning av spillvärme i Meerhoven, Holland. Ordern gäller leverans av en av SRE:s rökgaskondenseringsanläggningar till den 7 MW biomasseeldade förbränningsanläggning som Opcon bygger åt Imtech Industry International.

Rökgaskondensorn återvinner värme ur de rökgaser som släpps upp genom skorstenen och förväntas öka energiproduktionen med uppåt 20 procent utan att tillföra mer bränsle. Opcon levererar därmed en rad egna produkter till projektet. Förutom rökgaskondensorn levererar Opcon en förbränningsugn samt bränslehanteringssystem.

Det blir den andra rökgaskondenseringsanläggningen som Opcon levererar till projekt som Imtech håller i. Den första leveransen var till växthusprojektet Vink Sion.

– Det här är export av svensk energi- och miljöteknik när den är som bäst. Genom att vi med vår teknik tar vara på spillvärmen i rökgaserna så sparar kunden energi. Energi som annars går upp i rök. Den energieffektiviseringen innebär att de kan sänka sin bränsleförbrukning och därmed sina utsläpp, säger Claes Scheibe, vd för Opcon Bioenergy.

Leave a Reply