Opcon värmer Chalmers

december 22, 2010
Installerar rökgaskondensering i panncentralen

Opcon Bioenergy har fått en order från Akademiska Hus Väst som under sommaren 2011 kommer att installera Opcon Bioenergys rökgaskondensering för energieffektivisering av panncentralen på Chalmers.

Panncentralen ingår i en forskningsinfrastruktur och eldas främst med biomassa. Pannan är en viktig del i Chalmers forsknings- och utbildningsverksamhet och installationen av rökgaskondensering medför, förutom en verkningsgradshöjning, att studenterna kommer i kontakt med en anläggning som innehåller alla de komponenter som ingår i en toppmodern anläggning.

– Opcon är ett ingenjörstungt företag inom termodynamik, värmelära och energiomvandling som redan idag har forskningssamarbete med KTH. Det här innebär att också Chalmersstudenterna redan under sin utbildning bekantar sig med vår teknik vilket naturligtvis underlättar framtida rekryteringar och samarbeten, säger Claes Scheibe, vd för Opcon Bioenergy AB.

Ordervärdet uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor.

 

Leave a Reply