Öresundskraft säljer del i Höganäs Fjärrvärme

november 9, 2010
Höganäs kommun köpare

Öresundskraft säljer sin andel i Höganäs Fjärrvärme AB till Höganäs kommun. Överlåtelsen blev klar i samband med en extra bolagsstämma i Höganäs Fjärrvärme AB.

Öresundskraft och Höganäs kommun har haft bolaget gemensamt sedan 2005. Parterna har övervägt formerna för det framtida samarbetet och funnit det lämpligast att Öresundskraft säljer sin 39-procentiga andel till Höganäs kommun.

– Höganäs Fjärrvärme AB har hittills avgränsat sin verksamhet till Höganäs Stad och energiproduktionen bygger i hög grad på samverkan med Höganäs AB. Fjärrvärmebolagets lokala karaktär stärks nu genom att kommunen blir ensamägare till bolaget, säger Per Selldén, ny ordförande i Höganäs Fjärrvärme AB.

Leave a Reply