Oskarshamn 3 kan tas i drift igen

november 23, 2010
Klartecken från Strålskyddsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 får tas i drift igen, men längst till och med den 31 oktober 2011.

Oskarshamn 3 har tidigare under året haft defekter på vissa av de delbara styrstavsförlängarna. För nästa driftsäsong, dock längst till och med oktober 2011, planerar kärnkraftverket att driva reaktorn vidare med styrstavsdelar som antingen är helt nya eller har visat sig skadefria efter provning. Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att reaktorn får tas i drift igen. Beslutet gäller till och med den 31 oktober 2011.

Men det har även krävts ytterligare beslut från myndigheten för att reaktorn ska få återtas i drift. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om två undantag från myndighetens föreskrifter. Det ena gäller ett intyg om materialegenskaper för moderatortanklocket och det andra materialegenskaper för fuktavskiljaren. I båda fallen är materialegenskaperna testade och dokumenterade av kärnkraftverket. 

Leave a Reply
Oskarshamn 3 kan tas i drift igen

november 23, 2010
Klartecken från Strålskyddsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 får tas i drift igen, men längst till och med den 31 oktober 2011.

Oskarshamn 3 har tidigare under året haft defekter på vissa av de delbara styrstavsförlängarna. För nästa driftsäsong, dock längst till och med oktober 2011, planerar kärnkraftverket att driva reaktorn vidare med styrstavsdelar som antingen är helt nya eller har visat sig skadefria efter provning. Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att reaktorn får tas i drift igen. Beslutet gäller till och med den 31 oktober 2011.

Men det har även krävts ytterligare beslut från myndigheten för att reaktorn ska få återtas i drift. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om två undantag från myndighetens föreskrifter. Det ena gäller ett intyg om materialegenskaper för moderatortanklocket och det andra materialegenskaper för fuktavskiljaren. I båda fallen är materialegenskaperna testade och dokumenterade av kärnkraftverket. 

Leave a Reply