Pengar till utveckling av biogas i Göteborg beviljat

december 20, 2010
GoBiGas-projektet får 222 miljoner

EU-kommissionen har efter statsstödsprövning godkänt det beloppsmässigt största forsknings- och utvecklingsstödet sedan Sverige gick med i EU. Kommissionens beslut innebär att GoBiGas-projektet beviljas ett ekonomiskt stöd av Energimyndigheten på 222 miljoner kronor.

– Vi måste både rädda klimatet och fortsatt kunna transportera oss. Att Sverige satsar på utveckling av andra generationens biodrivmedel är därför oerhört viktigt. Det bidrar till att minska transportsektorns klimatpåverkan, säger näringsminister Maud Olofsson.

GoBiGas-projektet är en stor satsning på produktion av biogas genom termisk förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket.

Förgasningsanläggningen är planerad att byggas i två etapper, där etapp ett är tänkt att tas i drift i slutet av 2012 och den andra är planerad att genomföras efter utvärdering av den första etappen.  Projektet drivs i samarbete mellan Göteborg Energi och Eon.

Leave a Reply