Positivt resultat för Umeå Energi

mars 3, 2011
Vänder till vinst

Umeå Energis ekonomiska resultat har vänt från ett rejält negativt sådant 2009 till ett positivt år 2010. Inför 2010 hade koncernen målsättningen att nå ett plusresultat på 34 miljoner kronor, men verksamheten gick bättre än så och resultatet landade på 65 miljoner.

– Vi är väldigt stolta och glada. Resultatet beror till stor del på vår lyckade satsning på anläggningarna på Dåva. De har stor nytta för oss och för alla våra kunder i Umeå, säger Göran Ernstson, koncernchef på Umeå Energi. Ekonomin visar att vår satsning på kraftvärmeverken på Dåva var helt rätt. Framför allt är det nya Dåva 2:s förtjänst att ekonomin har vänt. Anläggningen har gått över förväntan och det har vi också vår fantastiska personal att tacka för.

Med ett plusresultat i bagaget kan koncernen nu betala av på sina lån och därmed finansiera satsningar med eget kapital.

– Vi är övertygade om att våra klimatsatsningar kommer att betala igen sig om några år, men initialt kostar de pengar. Med en god och stabil ekonomi i ryggen kan vi satsa framåt på allvar, förbättra våra kontakter med kunderna ännu mer och hålla nere priserna, säger Göran Ernstson.

Leave a Reply