Rekordökning för bioenergi

mars 17, 2011
Ökade med 12 TWh

Tillförseln av bioenergi ökade med 12 TWh mellan 2009 och 2010, från 127 TWh till 139 TWh, enligt den kortsiktsprognos som Energimyndigheten publicerat. Det är den största ökning för bioenergin som någonsin noterats mellan två år.

– Ökningen är enastående. Tolv terawattimmar är lika stor energimängd som den totala produktionen vid Oskarshamns tre kärnkraftsreaktorer förra året. Så mycket ökade bioenergin på bara ett år, Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Ökningen av bioenergianvändningen mellan 2009 och 2010 har skett i alla samhällssektorer. Den kalla väderleken har ökat användningen av fjärrvärme, och biobränslen utgör den dominerande energikällan i fjärrvärmeverken. Produktionen av biokraft har också ökat, liksom användningen av biobränslen i industrin. Ökningar noteras också för biodrivmedel och för småskalig värmeproduktion (ved och pellets).

– Svenska politiker har med kloka beslut sett till att bioenergin kunnat växa, och att den svenska användningen av förnybar, miljövänlig energi därmed ökat. Idag har Sverige den största andelen förnybar energi av alla länder i EU. Det är viktigt att den utvecklingen kan fortsätta, säger Gustav Melin.

Leave a Reply