Sandvik: "Ingen exponering mot japansk kärnkraftsindustri"

mars 14, 2011
Har 600 anställda i Japan

Sandviks stora orderbok avseende produkter till kärnkraftindustrin innehåller inga beställningar från den japanska marknaden. Det uppger Sandviks ir-chef Jan Lissåker för Nyhetsbyrån Direkt.

Sandviks division Materials Technology, SMT, har de senaste åren mottagit stora order från världens kärnkrafttillverkare och SMT gör omfattande investeringar inför de leveranser som ska ske från 2012 om några år framåt.

Dessa order och andra mer eller mindre bindande avtal motsvarar ett värde om 10 till 15 miljarder kronor och gäller framför allt så kallade ånggeneratorrör. En av konkurrenterna på detta område är japanska Sumitomo Metals som dominerar på hemmamarknaden.

”Vi har inget till Japan i den orderboken. Vi har en i stort sett obefintlig exponering mot japansk kärnkraftsindustri”, säger Jan Lissåker.

Kärnkraften har de senaste åren upplevt något av en renässans. Vidden och de möjliga konsekvenserna av kärnkraftsproblemen i Japan är i dagsläget oklara, men en inte alltför vågad gissning är att haverierna och explosionerna i någon mån kommer att påverka opinionen och därmed den politiska diskussionen, även utanför
Japan.

”Världen kommer att behöva energiförsörjning framöver, det kan vi vara säkra på. Men exakt hur detta kommer att påverka synen på kärnkraft och kärnkraftssäkerhet är alldeles för tidigt att spekulera i”, säger Jan Lissåker.

Sandvik har cirka 600 anställda i Japan. Division Tooling har en större produktionsanläggning i norra delarna av landet. Dessutom har de två andra affärsområdena några mindre anläggningar i andra delar av landet.

”Våra anställda är så vitt vi vet oskadda och våra anläggningar är i stort sett också det. Det är den aktuella informationen. Anläggningarna har råkat ut för strömavbrott, någon spricka i någon vägg och liknande. Men inget som verkar vara allvarligare”, säger Jan Lissåker.

Sandviks försäljning till den japanska marknaden uppgick i fjol till drygt 2 miljarder kronor, motsvarande cirka 2,5 procent av bolagets totala omsättning.

Atlas Copcos omsättning i Japan motsvarar 1-2 procent av koncernens, säger Atlas Copcos presschef Daniel Frykholm till Reuters.

”Det flesta av våra kontor och fabriker har klarat sig bra”, säger han vidare.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Leave a Reply