Sjunkande temperaturer i Fukushima

mars 21, 2011

Temperaturerna i bassängerna för använt bränsle i reaktorerna 5 och 6 vid Fukushima Daiicha, som under de senaste dagarna stigit, har med hjälp av två reparerade dieselgeneratorer nu sänkts till runt 40 grader Celsius från ett maximum på ungefär 69 grader Celsius.

Författare: 

Alarik Haglund

läs mer

Leave a Reply