Skånska Energi uppför geoenergianläggning i Helsingborg

januari 4, 2011
Ska värma och kyla kontorslokaler

Skånska Energi och Svenska Kakel i Helsingborg har tecknat avtal om uppförande av en geo-energibaserad anläggning för uppvärmning och kylning av butik och kontorslokaler i Ödåkra.

Svenska Kakel i Helsingborg som just nu genomför en större om och tillbyggnad av sina lokaler byter samtidigt ut sitt befintliga värmesystem från oljedrift till en ny geo-energianläggning med energiuttag ur bergvärmesystem.

– Stigande elpriser har klart påverkat intresset för geoenergianläggningar hos fastighetsägare och industrilokaler. Att vara mer oberoende av vad som händer med exempelvis gas- el, eller fjärrvärmepriset är betydande parametrar i beslutet att investera i en geoenergianläggning, säger Jon Svärd, projektledare för Skånska Energi.

I den aktuella anläggningen kommer även kyla under sommartid produceras från energibrunnarna vilket ska ge en kostnadseffektiv kyldrift. För varje kWh elenergi som tillförs systemet kan cirka 35kWh kyla hämtas från berget. Vid kyldrift värms berget som genererar en högre effektivitet när fastighetsvärmepumpen sedan skall producera värme. Projektet påbörjas nu i mars och beräknas vara färdigt i maj 2011.

Leave a Reply