Skellefteå Krafts kontor får arkitekturpris

december 9, 2010
Ritat av General Architecture

Sveriges Arkitekter – Övre Norrlands Arkitekturpris 2010 går till Skellefteå Krafts tillbyggnad, framtagen av General Architecture. Fredag den 3 december delades priset ut i Umeå av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark i den nya arkitektskolans lokaler.

Tillbyggnaden är ett kontor med traditionell cellkontors-indelning i anslutning till Skellefteå Krafts befintliga byggnad.

Enligt juryns motivering tilldelas byggnaden priset för att den ”med stark identiet bidrar till att den gamla och den nya byggnaden smälter samman till en enhet. Det sparsmakade materialvalet och skärpani detaljerna vittnar om stor skicklighet hos arkitekterna”.

Leave a Reply