Skellefteälvens Vattenregleringsföretag får ny vd

december 22, 2010
Peter Lindström tar över

Den 1 januari tar Peter Lindström över som vd på Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. Peter har sedan tidigare 25 års erfarenhet inom företaget, där han varit både driftingenjör och senast verksamhetschef.

– Vi har en utmaning i att ständigt skapa förbättrade förutsättningar för våra delägare inom vattenkraftindustrin. I och med avregleringen av elmarknaden, har konkurrensläget blivit skarpare i konturerna i flera avseenden och miljö- och dammsäkerhetsfrågor blir allt viktigare. Implementeringen av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning är ytterligare en aktuell utmaning, säger Peter Lindström.

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag är nog för många en ganska okänd verksamhet, trots deras viktiga roll för vattenkraften. I kärnverksamheten ingår att vid varje givet tillfälle kunna leverera de vattenmängder som kraftbolagen efterfrågar för sin produktion. Längs Skellefteälven finns tre intressenter: Skellefteå Kraft, Vattenfall, och Statkraft Sverige. Dessa företag är också delägare i Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

– Vi är kanske lite mer synliga när det gäller höga vattenflöden. Där är det vår uppgift att överblicka hela älven bland annat vad gäller hydrologi och det meterologiska läget. Det gäller naturligtvis mot våra intressenter men även mot samhället i övrigt. För att kunna producera och driva affärer måste våra ägare hela tiden få kunskap om hur mycket vatten som finns tillgängligt, säger Peter Lindström.

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har ett ansvar vad gäller säkerheten runt vattenmagasin och dammar. Just nu driver företaget ett stort projekt kallat Samordnad Beredskapsplanering.

– I projektet analyserar vi bland annat vilka konsekvenser som uppstår om en damm brister på ett visst ställe i älven. Det är oerhört komplext och förutom kommunerna längs älven är flera myndigheter inblandade. Olyckor med dammar som brister förekommer inte ofta, men för att minimera skadliga följder ifall olyckan är framme är det viktigt att alla parter är ordentligt förberedda och samspelta, säger Peter Lindström.

Leave a Reply