Skogsindustrin skeptisk till grön energi

mars 21, 2011

Att tillverka papper är en mycket energiintensiv process. Svensk skogsindustri är Sveriges största, och även en av Europas största enskilda användare av elektricitet. Ledande företrädare för branschen motsatte sig länge politiken för en grön omställning och en hållbar energiförsörjning. Det visar en avhandling från Linköpings Universitet.

läs mer

Leave a Reply