Spillvärmeleveranser lyfter resultatet för Lunds Energi

december 16, 2010
Resultatet i nivå med förra året

Lunds Energikoncernen ser ut att göra ett resultat efter finansiella poster för 2010 på drygt 140 miljoner kronor. Trots den kalla vintern hamnar resultatet i nivå med föregående år. En bidragande orsak är ökade spillvärmeleveranser från sockerbruket i Örtofta.

 

Den kalla vintern slog hårt mot Lunds Energikoncernen men trots det pekar Lunds Energikoncernens årsresultat efter finansiella poster mot drygt 140 miljoner kronor. 

– Vi hade en riktigt tuff inledning på året som en följd av den extremt kalla väderleken då produktionskostnaderna var mycket höga. Tack vare ökade spillvärmeleveranser och ökad elproduktion har vi de senaste månaderna bland annat sett minskade kostnader i fjärrvärmeproduktionen. Trots de nuvarande extremt höga elpriserna bedömer vi att vi ändock når ett resultat i nivå med föregående år, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

Tidigare i höst togs en ny anläggning för rökgaskondensering i drift vid Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta. Sockerfabrikens värmeleveranser fördubblas, vilket motsvarar årsbehovet för uppvärmning av 4 500 enfamiljshus.

Leave a Reply