Splittrad utveckling för elpriset

december 3, 2010
Rörliga priset högre under tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2010 hade elenergipriserna en splittrad utveckling där det rörliga priset var högre i september jämfört med i juni, medan de fasta avtalen genomgående var lägre än kvartalet innan. Det visar statistik framtagen av Energimyndigheten.

Det rörliga priset som erbjöds i september var 6,6 – 6,7 öre/kWh högre än i juni (11,1 – 13,8 procent), och 0,2-2,8 öre/kWh högre än för de tidsbundna. Prisskillnaden mellan de lägsta prisavtalen och tillsvidareavtal, som hade de högsta priserna, sjönk något och uppgick i september till 19,1 – 20,8 öre/kWh. Priserna vid utgången av tredje kvartalet var högre i år jämfört med förra året för samtliga prisavtal (4-24 procent).

Andelen kunder med rörligt pris i september 2010 var 30,8 procent, vilket är en liten ökning mot kvartalet innan men en tydlig ökning mot september 2009 då den var 28,3 procent. Gruppen med tillsvidarepris var 24,7 procent, en minskning jämfört med september året innan då andelen var 26,8 procent.

Hushållens byten av elleverantör uppgick preliminärt till 101 600 under tredje kvartalet, vilket var 10 procent färre än samma kvartal 2009.

Priset på fjärrvärme sjönk under månaderna maj till september jämfört med motsvarande månader året innan. Prissänkningen var dock liten, 5 kr per MWh vilket är cirka en procent. Även priset på villaolja sjönk något. I september var priset 3 procent lägre än i juni och uppgick till 11 894 kr/m3. jämfört med ett år tidigare är det däremot en kraftig ökning med 1 580 kr, eller cirka 15 procent.

Leave a Reply