SRV bygger Stockholms första anläggning för biogas

december 2, 2010
Ska stå klar 2012

I dagsläget råder akut brist på fordonsgas för Stockholms bilister. Det produceras alldeles för lite biogas i regionen och gas måste idag transporteras hela vägen från södra Sverige till Stockholm. Nu satsar SRV 50 miljoner kronor på en ny förbehandlingsanläggning som ska hjälpa Stockolmarna att få mer egen biogas.

Vid årsskiftet påbörjar kommunägda återvinningsbolaget SRV bygget av en förbehandlingsanläggning för biogas på Sofielunds återvinningsanläggning i Huddinge. Anläggningen kommer att producera så kallad slurry från matavfall som samlas in från hushåll och restauranger i Stockholms södra kommuner. Slurryn förädlas till biogas som kan används till fordonsbränsle.

– Man kan säga att slurry är råvaran för biogas. Den förhåller sig till biogas ungefär som råolja förhåller sig till bensin. Men skillnaden är förstås att vi här återvinner matavfall och tillverkar fordonsbränsle samtidigt som vi sluter kretsloppet och skyddar miljön, säger Robert Falck, vd för SRV återvinning.

Det råder stor brist på biogas för Stockholms bilister. De senaste åren har antalet biogasfordon ökat med ungefär 30 procent. Biogasproduktionen har dock inte hängt med i samma takt. Det har lett till stor brist på fordonsgas i Stockholmsområdet och på de tretton biogasmackarna är ringlande köer en vanlig syn. För att hantera biogasbristen tvingas Stockholm köpa biogas från anläggningar ibland annat Västerås och Örebro. Denna biogas blandas i dagsläget med naturgas för att täcka underskottent av fordonsgas.

– Staten borde göra mer för att främja insamlingen av matavfall och produktionen av biogas. Alla vill att vi ska bli bättre på att återvinna och producera biogas i regionen. Ändå har ingen av oss som faktiskt kan göra något åt situationen vågat bygga en förbehandlingsanläggning. Dels för att det är dyrt att samla in det avfall som vi kan göra biogas av och dels för att försäljningspriset på biogasen är osäkert, säger Robert Falck.

Anläggningen kostar 50 miljoner och beräknas vara färdigställd i mars 2012.

Leave a Reply