Statkraft tecknar elleveransavtal med SSAB

november 17, 2010
Treårigt avtal om leveranser till tre anläggningar.

Statkraft och SSAB har tecknat ett nytt elleveransavtal. Avtalet omfattande 1,3 TWh per år till SSABs svenska produktionsanläggningar i Borlänge, Luleå och Oxelösund.

Avtalet är treårigt med start 1 januari 2011 och omfattar en totalleverans inklusive fysisk balanshantering och portföljförvaltning. 

Leave a Reply