Statnett uppgraderar sina it-system

november 6, 2010
Uppdraget gick till Steria

Steria har fått i uppdrag att leverera ett stort systemutvecklingsprojekt till det norska elnätsbolaget Statnett. Kontraktet har ett förväntat värde på nära 120 miljoner svenska kronor och innefattar bland annat leverans av ett samhällskritiskt it-system.

I elbranschen pågår kontinuerligt norska, nordiska och europeiska diskussioner som kan leda till ändringar på marknaden och för Statnett är det viktigt att it-systemen inte utgör en flaskhals när ändringar skall utföras.

– Vi har behov av att ersätta flera av kärnkomponenterna i våra it-system. En av ändringarna är att avveckla Landscentralernas reglerings- och marknadssystem, som används för att styra och säkra balans i kraftnäten, säger Peer Olav Østli, koncernchef för IKT inom Statnett.

Projektet innebär även att en ny plattform ska tas fram för att ersätta nuvarande system och moduler och ge användare på norska Landssentralen ett effektivt systemstöd. Detta hoppas man ska leda till att Statnett får bättre möjligheter att snabbt och enkelt göra ändringar i marknadssystemen.

 

Leave a Reply