Statusrapport från Fukushima

mars 21, 2011
Trycket har stabiliserats

Efter en oväntad ökning av trycket i reaktor tre vid Fukushima Daiichi inleddes förberedelser för att lätta på trycket genom att släppa ut ånga innehållande radioaktiva partiklar, men trycket har nu trots att det fortfarande är högt stabiliserats och åtgärden är i nuläget inte längre nödvändig.

Arbetet med att få tillbaka den externa strömmen i reaktorerna går också framåt. Reaktor 2 är nu åter ansluten till elnätet och kommer att kunna börja pumpa sitt eget kylvatten och fylla på bassängen för använt kärnbränsle. Reaktorerna 1, 3 och 4 står på tur.

Strålningen i Tokyo och flera andra japanska storstäder har kontrollerats och ligger väl under farliga nivåer. Radioaktiva isotoper har emellertid hittats på ett flertal platser och högre strålningsnivåer än tillåtet har uppmätts i livsmedel från regionen kring kärnkraftverket.

Oavsett utgången har det dessutom beslutats att hela kärnkraftverket kommer att skrotas efter att situationen löst sig.

 

Författare: 

Alarik Haglund

Leave a Reply