Stockholms stad tillsätter en biogassamordnare

mars 11, 2011
”Marknadens aktörer har efterfrågat bättre samordning i biogasfrågan”

Stockholms stad har tillsatt en biogassamordnare som kommer att arbeta med frågan inom ramarna för miljöförvaltningens arbete.

Biogasmarknaden i Stockholm består av många aktörer i de olika produktions- och distributionsstegen. På användarsidan finns det också, förutom alla privatbilister, flera aktörer med stora flottor, såsom SL som köper egen gas, Stockholms stad, där all sophämtning sker med biogasbilar, och Taxi Stockholm som har ett stort antal gasbilar i sin flotta.  Detta föranleder att det finns en bra organisation från stadens sida, så att arbetet med driva på utvecklingen framåt fortgår på bästa möjliga sätt.

– Marknadens aktörer har länge efterfrågat en bättre samordning i biogasfrågan, en biogassamordnare är därför en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra förutsättningarna för biogasmarknaden. Vi i Stockholms stad har satt höga miljömål när det kommer till att skapa en helt fossilfri bilflotta, det är därför i allra högsta grad i vårt och miljöns intresse att se till så att förutsättningarna finns för att detta ska bli möjligt, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Leave a Reply