Störst prisökningar i storbolagens elnät

mars 2, 2011
Bostadsorganisationer mycket kritiska

<a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med den allmänna prisutvecklingen har elnätspriserna höjts tre gånger så mycket sedan år 2000. Och det är i kommuner där Eon, Fortum och Vattenfall är elnätsägare som priserna skjuter i höjden. Det visar en undersökning från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Villaägarna.

Eon, Fortum och Vattenfall är idag elnätsägare i nära hälften av landets kommuner och har enligt bostadsorganisationerna en helt dominerande ställning när det gäller eldistributionen på landsbygden. Den undersökning som organisationerna presenterar visar också att elnätspriserna kraftigt ökat i hela landet, men det är dessa tre stora företag som tagit täten i att höjningarna.

Sedan Energimarknadsinspektionen övergav sin prisprövningsmodell för tre år sedan har priserna på elnäten höjts med 20 procent. De större elnätsägarna har genomfört en utjämning uppåt. Det har lett till stora skillnader mellan kommuner med likvärdiga förutsättningarna, menar bostadsorganisationerna. Till exempel har priserna för det Eon-ägda elnätet i Norrköping mer än fördubblats sedan 2003, medan det kommunägda elnätet i Linköping haft en ökning på några få procent.

När EI granskade elnätspriserna med hjälp av den tidigare prismodellen, visade det sig att många nätbolag tog en halv gång för mycket betalt, eller mer. Den nya modellen som nu införs räknar avkastning som om näten är helt nya som ger höga vinstmarginaler, trots att näten i verkligheten är gamla och redan avskrivna. Bostadsorganisationerna menar även att samtidigt sätts underhållskostnaderna högt, med motivering att näten egentligen är gamla. Företagen kan på det sättet ta betalt två gånger. Konsultföretaget Sweco har på organisationernas uppdrag räknat fram att detta kan komma att kosta konsumenterna sju miljarder kronor extra om året.

Därför uppmanar nu bostadsorganisationerna energiminister Maud Olofsson att skärpa övervakningen i näten och skydda konsumenterna. De anser att den nya prismodellen måste ses över och konsekvenserna av den analyseras innan den införs, samt att EI måste prioritera konsumenten över elbolagens vinstintressen.

Leave a Reply