Strömmen snart tillbaka i Fukushima

mars 17, 2011
Ny kraftledning uppges snart vara färdig

Japanska militärhelikoptrar har nu börjat släppa vatten över reaktor 3 vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi i ett försök att kyla ner reaktorn ytterligare och för att fylla på med vatten i bassängen för förbrukat kärnbränsle, som befaras vara nästan tom. De kring 180 räddningsarbetarna har även börjat använda högtrycksvattenkanoner, som gör det möjligt att spruta havsvatten på reaktorn från större avstånd.

Representanter från japanska Tepco kommer också med nytt hopp i och med ett uttalande där de påstår att de snart är färdiga med en ny kraftledning, som återigen kommer att kunna förse det drabbade kärnkraftverket och dess kylsystem med ström.   

Några exakta värden på de aktuella strålningsnivåerna vid kärnkraftverket har i nuläget inte släppts, men trots tillfälliga toppar på så mycket som 400 millisievert per timme i direkt anslutning till reaktorerna är nivåerna på det hela taget relativt låga och innebär ingen omedelbar fara för de som arbetar på platsen. Det finns dock risk för att strålningen, som avtar kraftigt med avståndet, i närheten av reaktorerna kan leda till något ökad risk för cancer.

 

 

Författare: 

Alarik Haglund

Leave a Reply