Studsviks exponering mot japansk marknad begränsad

mars 15, 2011
Vd tror på fler affärer när lärdomar ska dras av händelserna i Japan

Studsvik kan i dagsläget inte säga hur bolagets relativt begränsade verksamhet på den japanska marknaden kommer att påverkas av de olyckor som drabbat landets kärnkraftsverk. När det gäller Studsvik i stort så kan bolaget på sikt få fler affärer när lärdomar ska dras av händelserna i Japan.

Det säger Studsviks vd Magnus Groth till Nyhetsbyrån Direkt.

I Japan omsätter Studsvik ungefär 30 miljoner kronor om året och bland kunderna märks energibolaget Tepco som bland annat driver kärnkraftverket i Fukushima.

– Hur de projekten påverkas på kort sikt vet vi ännu inte. Men vår personal i Japan mår bra och vi har erbjudit våra resurser för att hjälpa till allt eftersom det kan efterfrågas, men det är ännu för tidigt för det, säger Magnus Groth.

Studsviks årsomsättning ligger på ungefär 1,3 miljarder kronor. Ungefär hälften kommer från avfallshantering och avveckling, divisionen Global Services står för cirka 300 miljoner och resterande del utgörs av en service- och konsultorganisation i Tyskland med angränsande länder.

Ungefär 10 procent av Global Services riktar sig mot Japan.

– Japanska kunder skickar bränslestavar till Studsvik för olika typer av utredningar och de använder våra programvaror för att optimera driften av sina reaktorer, säger Magnus Groth.

Vid sidan av denna verksamhet kan händelserna i Japan komma att påverka resterande del av Global Services, tror vd:n. Divisionen arbetar med att effektivisera driften vid kärnkraftsverk, dels med programvaror för att beräkna olika driftslägen och säkerhetsmarginaler, dels med materialteknik där bland annat utbränt bränsle undersöks.

– Naturligtvis kommer man internationellt att ägna mycket tid åt att dra lärdomar av vad som hänt i Japan för att ytterligare försöka förbättra säkerhetsarbetet vid alla världens reaktorer. Det är en internationell bransch med ett stort internationellt samarbete och för vår del är det nog Global Services som kommer att beröras i första hand, säger Magnus Groth.

Tillbuden i Japan har skakat liv i kärnkraftsfrågan generellt runt om i världen. Under måndagen meddelandes bland annat att Tyskland skjuter upp sitt beslut om att förlänga livslängden på landets kärnkraftverk.

Enligt Magnus Groth kommer Studsviks tjänster efterfrågas oberoende av vilka politiska beslut som fattas i olika länder.

I just Tyskland har bolaget 700 anställda.

– Av det är ungefär 150 kvalificerade konsulter som jobbar med säkerhetsredovisningar och strålskydd så på konsultsidan kan man nog på sikt räkna med en ökande efterfrågan. Vår service- och konsultorganisation har en väldigt jämnt och stabil beläggning men det här kommer säkert på sikt att leda till mera jobb för den verksamheten allt eftersom man anpassar reaktorerna efter lärdomarna från Japan, säger Magnus Groth.
(Nyhetsbyrån Direkt)

Leave a Reply