Svenska forskare hjälper Kina göra bioetanol

december 13, 2010
Forskargrupp från LTH ska hjälpa Kina med etanolutveckling

Nu ska Kinas bilar bli renare och gå på bioetanol. I Kina finns ett överflöd av halm från ris, vete och majs som de styrande i landet bestämt ska komma till bättre användning. Men idag finns ingen forskningsanläggning i landet för att göra bioetanol av exempelvis halm. Därför ska Kinas största elproducent State Grid nu bygga en sådan i Peking. Till sin hjälp har företaget kallat in Guido Zacchi, etanolexpert och professor i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

State Grid kommer att betala Guido Zacchi och hans forskarkollegor 3,5 miljoner kronor för ett och ett halvt års forskningsarbete. Sedan hoppas Kina ha tillräcklig kunskap för att fortsätta på egen hand. Redan nu har företaget skickat 100 kilo halm som forskarna snart ska köra igång tester på.

– I överenskommelsen ingår också att vi ska hjälpa till med att dra igång deras forskningsanläggning. Som alla andra länder måste Kina minska oljeberoendet och komma tillrätta med sina miljöproblem, säger Guido Zacchi, som också får liknande förfrågningar från USA, Brasilien, Italien, Holland, Tyskland och andra länder som satsar på bioetanol.

Det som gör lundaforskarnas kompetens så eftertraktad i utlandet är deras systemtänkande. De har koll på hur hela, och inte bara delar av, råvaran kan användas. De studerar också hur hela tillverkningsprocessen bör läggas upp för att bli energi- och kostnadseffektiv.

Kina har idag en viss traditionell etanolproduktion, gjord av majs, men den är på väg att förbjudas eftersom tillverkningen anses konkurrera med inhemsk matproduktion. Någon kinesisk försöksproduktion av andra generationens bioetanol, det vill säga etanol gjord från barrved, vetehalm, bagass och andra skogs- och jordbruksrester, finns än så länge inte.

– Sådana växtdelar är svårare att bryta ner jämfört med att få ut socker från sockerrör och majs, säger Guido Zacchi.

Den halm som idag tas omhand bränns idag upp i något av Kinas 25-tal biobränslebaserade elkraftverk på vardera 30 MW. Tanken är att halmen nu ska genera två produkter: först etanol som fordonsbränsle och sedan, av det som blir kvar, el. Elproduktionen beräknas dock bli lika stor som tidigare eftersom ett högre arvode till bönderna föväntas leda till att fler bönder samlar in mer halm till de lokala kraftstationerna.

Idag finns ingen kommersiell produktion av andra generationens bioetanol, endast pilot- och demoanläggningar. Men om bara några år, runt år 2014, tror Guido Zacchi att världen får sin första bioetanol-anläggning. Hans gissning är att den kommer att ligga i USA, Brasilien, eller i just Kina.

Trots att den svenska forskningen är på framkant ligger Sverige, med några få undantag, paradoxalt nog långt efter med testa industriell produktion. Enligt Guido Zacchi har etanolen dragits med dåligt rykte i Sverige, vilket gett företag och investerare kalla fötter. Däremot finns bra samarbete med företag som SEKAB E-Technology och Taurus Energy som utvecklar industriella processer för etanolproduktion.

– Vissa kanske tycker det är lite konstigt att svenska forskningsresultat exporteras till utlandet på det här sättet. Men vi måste vara med där det finns starka krafter. Det blir också ett sätt att hjälpa dessa länder i miljöfrågor. Vi lär oss också att hantera fler råvaror, säger Guido Zacchi.

2 Responses to “Svenska forskare hjälper Kina göra bioetanol”

  1. Författaren borde veta att LTU står för Luleå tekniska universitet, vilka inte har något med detta att göra utan det är forskare från LTH – lunds tekniska högskola som är inblandade

  2. Hej Daniel!
    Tack för din kommentar!

    Vi har nu ändrat i artikeln. Rätt ska vara rätt!
    /team elskog.se

Leave a Reply