Svenska Kraftnät bygger ny elnätstruktur i Stockholm

mars 3, 2011
Satsar 5,5 miljarder kronor

Svenska Kraftnäts styrelse har beslutat att genomföra projektet Stockholms Ström. Projektet syftar till att ge Stockholmsregionen ett elnät med förbättrad struktur och ökad driftsäkerhet. Med den förändrade nätstrukturen kan cirka 15 mil luftledningar rivas.

Svenska Kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät, projektet Stockholms Ström. Drygt femtio delprojekt ingår i Stockholms Ström, som bland annat innehåller nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Drygt tjugo kommuner berörs och kostnaden beräknas till cirka 5,5 miljarder kronor.

Ombyggnaderna planeras vara genomförda omkring år 2020. Det största delprojektet är en 400 kV kabel i tunnel från Danderyd till Mårtensdal i södra Stockholm.

En förutsättning för projektet har varit att de kommuner som får värdefull mark frigjord när ledningar rivs, är med och finansierar.  Även ett antal byggföretag berörs. Förhandlingarna om medfinansieringen avslutas under våren.

— Beslutet innebär att vi kommer ett steg närmare ett modernt elnät som långsiktigt kan trygga en säker elförsörjning till huvudstadsregionen, säger Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör.

Leave a Reply
Svenska Kraftnät bygger ny elnätstruktur i Stockholm

mars 3, 2011
Satsar 5,5 miljarder kronor

Svenska Kraftnäts styrelse har beslutat att genomföra projektet Stockholms Ström. Projektet syftar till att ge Stockholmsregionen ett elnät med förbättrad struktur och ökad driftsäkerhet. Med den förändrade nätstrukturen kan cirka 15 mil luftledningar rivas.

Svenska Kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät, projektet Stockholms Ström. Drygt femtio delprojekt ingår i Stockholms Ström, som bland annat innehåller nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Drygt tjugo kommuner berörs och kostnaden beräknas till cirka 5,5 miljarder kronor.

Ombyggnaderna planeras vara genomförda omkring år 2020. Det största delprojektet är en 400 kV kabel i tunnel från Danderyd till Mårtensdal i södra Stockholm.

En förutsättning för projektet har varit att de kommuner som får värdefull mark frigjord när ledningar rivs, är med och finansierar.  Även ett antal byggföretag berörs. Förhandlingarna om medfinansieringen avslutas under våren.

— Beslutet innebär att vi kommer ett steg närmare ett modernt elnät som långsiktigt kan trygga en säker elförsörjning till huvudstadsregionen, säger Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör.

Leave a Reply