Svenska Kraftnät investerar 11,4 miljarder

februari 24, 2011
Investeringsplan inlämnad till regeringen

Svenska Kraftnät har lämnat sin investeringsplan för 2012 – 2014 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till 11,4 under den kommande treårsperioden.

– De främsta drivkrafterna bakom den ökade investeringstakten är utbyggnaden av förnybar elproduktion, effekthöjningar i kärnkraftverken, behov av att bygga bort flaskhalsar i den inhemska överföringsförmågan och ökad integration med andra marknader. Men vi behöver också säkra en mer robust elförsörjning till viktiga befolkningscentra och rusta upp gamla installationer, säger generaldirektör Mikael Odenberg, i en kommentar till planen.

– På längre sikt aktualiserar en successiv uppbyggnad av ett elöverskott i det nordiska området nya förbindelser till kontinenten. Detta kräver ytterligare förstärkningar av stamnätets överföringskapacitet men även nätförstärkningar i de andra länder som berörs, så att inte exportkapaciteten begränsas och kraften hindras från att nå förbrukningsområdena, säger Mikael Odenberg. Ett bra samarbete på nordisk och europeisk nivå är nödvändigt för att genomföra de åtgärder som är bäst ur ett europeiskt perspektiv.

Leave a Reply