Svenska Kraftnät och Statnett möter gemensamma utmaningar

november 6, 2010
Ny gemensam rapport

Anpassning av stamnäten för att ansluta ny, förnybar elproduktion, minimera prisskillnaderna mellan elområden och garantera en god försörjningssäkerhet är några av de utmaningar Svenska Kraftnät och Statnett står inför. Det visar en gemensam rapport om nätutveckling som nu har publiceras.

I rapporten presenteras olika behov av förstärkningar och utbyggnader av transmissionsnäten utifrån studier som bygger på tre olika scenarier. 

– Eftersom de svenska och norska stamnäten är tätt sammankopplade ser Svenska Kraftnät och Statnett en nytta i att planera nätutvecklingen gemensamt, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

– I bägge länderna finns det planer på stor utbyggnad av förnybar elproduktion och det blir i framtiden än viktigare med gemensamma lösningar för både elnät och elmarknad, säger Statnetts koncernchef Auke Lont .

Leave a Reply