Svenska Kraftnät reviderar tidplanen för SydVästlänken

februari 24, 2011
Drifttagning av SydVästlänken förskjuts

Under arbetet med Svenska Kraftnäts investeringsplan för 2012 – 2014 har tidplanerna för verkets större nätinvesteringar reviderats. Revideringen har gjorts i syfte att öka precisionen. Det har medfört att tidpunkterna för drifttagning har förskjutits i några projekt, däribland SydVästlänken.

– Vår tidplanering är mycket svår, framför allt därför att koncessionsprövningarna är omständliga och drar ut på tiden. Vi har koncessionsansökningar där handläggningstiden nu går in på sitt tionde år och då gäller det inte ens nya ledningar, utan ledningar som har stått i 50 år, Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

– Vi förskjuter nu tidplanen för SydVästlänken med cirka ett år. Det innebär bland annat att vi räknar med att ta likströmsförbindelsen till Skåne i drift vid årsskiftet 2014/2015. Förbindelsen är viktig för att motverka prisskillnader mellan de elområden som införs den 1 november i år. Därför är det av betydelse för elmarknaden att vi uppdaterar tidplanen så att den speglar vår bästa professionella bedömning av vad som är realistiskt och inte det som vi helst skulle vilja var möjligt, säger Mikael Odenberg.

Leave a Reply