Svenskarnas energiförbrukning kartlagd

december 30, 2010
Pengar går före miljön

Endast en av fem svenskar oroar sig över hur deras elförbrukning påverkar miljön. Att spara pengar är istället den främsta anledningen att dra ner på energikonsumtionen men trots detta vidtar svenskarna inte den enklaste åtgärden, att stänga av elen helt. En majoritet av Sveriges befolkning låter sina elektroniska prylar stå i standbyläge, utan anledning. Stockholmarna låter mest energi gå till spillo. Det visar en ny undersökning utförd av SKOP på uppdrag av Eon.

 

– Undersökningen visar intressanta resultat som stämmer överens med vår bild av att konsumenter måste ställa krav på energisnåla produkter. Det kommer att underlättas genom krav på energimärkning och EU-gemensamma direktiv. Målet är att underlätta människors vardag samtidigt som slöseriet av både pengar och värdefulla resurser minskar säger Anna Fridén, informationschef, Energimyndigheten.

 

– Det finns en elförbrukning som inte gör någon nytta alls, den som går till standby. Nästan två procent av Sveriges totala elförbrukning utgörs av hemelektronik som får stå i standbyläge, en siffra som till exempel i stort motsvarade den sammanlagda elproduktionen från Sveriges vindkraftverk 2009. Eller som skulle räcka åt att värma upp fler än alla villor i Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Lars Lagerkvist, vd för Eon Försäljning.

 

En majoritet av de tillfrågade känner dock till att energiförbrukningen har en inverkan på både miljö och ekonomi.

 

De flesta tänker inte på att det finns fler apparater än teven och datorn, som står i ständigt standbyläge hemma, såsom skrivare, spelkonsoler, modem, telefonladdare, eltandborstar, med mera. Ett hushåll skulle enlit undersökningen kunna spara upp till 1 000 kronor kronor per år bara genom att stänga av hemelektroniken helt.

 

Undersökningen visar också att låginkomsttagare är betydligt bättre på att slå av strömmen än höginkomsttagare och att ju yngre målgrupp som tillfrågats, desto mindre benägen är man att stänga av elen helt, i motsats till andra sammanhang då yngre framstår som mer miljömedvetna än äldre. En majoritet, 56 procent, särskilt män, tycker att det är ”besvärligt” att stänga av sin hemelektronik helt. Kvinnor däremot anger i högre utsträckning än män att miljön är den främsta orsaken till att man bör slösa mindre med energin.

 

I undersökningen framgår det att både beteende och attityd skiljer sig beroende på var i landet man bor. Stockholmarna är överlag sämst på att både se över sin energiförbrukning och även att tänka på sambandet mellan den och miljöpåverkan.

Leave a Reply