Sverige och Norge enas om elcertifikat

december 9, 2010
Ska etablera gemensam certifikatmarknad

De svenska och norska regeringarna är överens om att bygga ut den förnyelsebara energin och att etablera en gemensam marknad för elcertifikat från 2012, som ska ge 26 terawattimmar förnybar energi fram till 2020, enligt näringsdepartementet.

Näringsminister Maud Olofsson och den norske olje- och energiministern Terje Riis-Johansen undertecknade på onsdagen ett protokoll för samarbetet, som ska ge ökad konkurrens och stabilare elpriser.

Enligt Maud Olofsson ger samarbetet en större marknad med fler aktörer och aktörer som kan investera där det lönar sig bäst att göra det, i förnybar energi.

– Är det fler som investerar och det blir en större marknad är det också bra för konsumenterna, säger Olofsson till TT och tillägger:

– Och det ökar våra möjligheter att bygga ut den förnybara energin.

Maud Olofsson säger att det är första gången man tar ett system, elcertifikaten, över nationsgränserna i Norden.

– Jag tror att vi kommer att visa vägen för övriga Norden och Europa, säger Olofsson.

För att det planerade samarbetet ska fungera måste elnäten mellan Sverige och Norge byggas ut och Norge måste ansluta sig till EU:s direktiv med regler för förnybar energi. Enligt Terje Riis-Johansen, olje-och energiminister, är Norge på god väg att göra det.

Den svagaste delen när det gäller elnät, och som måste åtgärdas, är den så kallade sydvästlänken. Där får norska Statkraft och Svenska Kraftnät förhandla fram en lösning, enligt Maud Olofsson.

En utvärdering som har gjorts av energimyndigheterna i de båda länderna säger att möjligheterna att bygga ut vindkraften är lika god i båda länderna, enligt näringsdepartementet. Norge bedöms kunna bygga mer vattenkraft och Sverige öka produktionen baserad på biobränsle.

Sverige och Norge ska, enligt överenskommelsen, ha samma ambitionsnivå när det gäller att öka produktionen när den gemensamma marknaden för elcertifikat börjar gälla 2012.

(TT)

Leave a Reply