Telge Kraft tar över Coops kraftportfölj

december 10, 2010

Telge Kraft och Coop har tecknat ett långsiktigt partnerskapsavtal. Avtalet innebär att Telge Kraft tar över förvaltningen av Coops kraftportfölj.

Telge Kraft, vars huvudsakliga verksamhet är professionell portföljförvaltning för elförbrukare, elproducenter och energibolag, har tecknat ett avtal med Coop. Telge Kraft kommer att förvalta Coops kraftportfölj, vilket är den sammanlagda elförbrukningen i Coops nästan 500 butiker och fastigheter.

– Detta är en av våra största affärer i år. Vi är väldigt stolta över att Coop valt Telge Kraft som sin samarbetspartner inom portföljförvaltning, säger Krister Loflin på Telge Kraft.

Coop kommer också att ta hjälp av Telge Kraft för att energieffektivisera i sina butiker. Målet är att minska energiförbrukningen med 30 procent till år 2020.

KF Fastigheter, som förvaltar stora delar av Coops butiksfastigheter, har sedan 2003 anlitat Telge Krafts administrativa tjänster för samfakturering av el- och nätfakturor.

– Nu tar vi samarbetet ett steg längre och anlitar Telge Kraft även till förvaltningen av vår kraftportfölj och i vår process för att energieffektivisera. Det här är ett viktigt steg på vägen i att nå KFs mål om att minska energiförbrukningen i våra butiker med 30 procent till år 2020, säger Bernt-Olof Gustavsson, vd för KF Fastigheter.

Leave a Reply