Tre kommuner nomineras till Nordisk Energikommun

mars 19, 2011
Göteborg, Växjö och Lidköping nominerade

Vid Energimyndighetens konferens Energiutblick, presenterades de tre kommuner som får gå vidare i tävlingen om att bli utnämnd till Nordisk Energikommun 2011. Av åtta sökande utsågs Göteborg, Lidköping och Växjö.

Nordiska Ministerrådet har energi och energirelaterade klimatfrågor högt upp på dagordningen för det nordiska samarbetet. Syftet med tävlingen och projektet är att lyfta fram och stödja nordiska kommuners insatser för hållbara energilösningar och energirelaterade klimatlösningar. Projektet lyfter fram kommuner som gör en särskild insats för banbrytande och innovativa lösningar i samspel med utvecklingen av det lokala näringslivet och den regionala utvecklingen.

Göteborgs tävlingsbidrag kallas Railport – godstågspendlar till Göteborgs hamn och beskriver ett system med så kallade inlandshamnar som bidrar till att fraktgods till och från Göteborgs hamn flyttas från lastbil till tåg. Systemet är redan i drift och utvecklas fortfarande.

Lidköpings tävlingsbidrag kallas Lidköping biogas – ett samverkansprojekt och beskriver en av de första anläggningarna i världen för produktion av flytande biogas. Anläggningen är under byggnad.

Växjös tävlingsbidrag kallas SESAC – Sustainable Energy Systems in Advanced Cities och beskriver hur man bygger energieffektiva hus, till och med utan uppvärmningssystem, och producerar kyla, värme, el och biogas från förnybara energikällor, och i detta sammanhang samarbetar med Delft och Grenoble.

I samtliga nordiska länder och självstyrande områden offentliggörs de nominerade kommunerna under denna vecka. Dessa går vidare i tävlingen om att föräras titeln ”Nordisk Energikommun 2011”. De nominerade kommunerna kommer att bedömas av en nordisk bedömningskommitté under ledning av Maria C. Donnelly, som leder EU DG Energys avdelning for förnybar energi, energieffektivitet och innovation. Den slutliga vinnaren i tävlingen kommer att utses i samband med de nordiska statsministrarnas möte den 20 juni i Finland.

Leave a Reply