Tredje japansk reaktor avskriven

mars 15, 2011
Kylvattnet under kritisk nivå

Efter att nivån på kylvattnet i reaktor 2 vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan, som tidigare hållits under kontroll med hjälp av sitt eget kylsystem och mobila generatorer, sjunkit på grund av ett problem med kylsystemet har man nu börjat tillföra havsvatten även till denna reaktor. Åtgärden, som redan tagits till för reaktor 1 och 3, kontaminerar reaktorn och gör det ekonomiskt olönsamt att reparera den.

Leave a Reply