Två företag får finansiering från Vinn Nu

november 24, 2010
Airwatergreen och Uppsala Adaptiv Värmeteknik får 300 000 kr

Två unga Uppsalabaserade företag får finansiering från Vinn Nu med 300 000 kronor vardera när Energimyndigheten, Tillväxtverket och Vinnova satsar på personer i åldrarna 18-30 som startat egna företag.

Företagen Airwatergreen har en ny typ av kondenseringsteknik som ger möjlighet att med solvärme exploatera vanlig luft som vattenkälla och Uppsala Adaptiv Värmeteknik erbjuder en ny metod för effektivisering av hushållsuppvärmning ligger båda i Uppsala.

– Det bådar gott inför framtiden att två av företagen i just det unga segmentet har energirelevans, säger affärsutvecklaren Boris Gyllhamn på Energimyndigheten som varit med och bedömt företagen.

Vinn Nu riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor vardera. Bakom satsningen står Vinnova och Energimyndigheten. Dessutom gör Energimyndigheten och Vinnova tillsammans med Tillväxtverket denna gång en satsning på nya företag startade av unga personer mellan 18-30 år.

Vinn Nu ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. En finansieringsomgång hålls på våren och en på hösten.

Leave a Reply